Skip to content

আজি মহা শিৱৰাত্ৰি,নৱগ্ৰহ মন্দিৰ পৰা


যোৱা নিশা ২ বাজি ৬ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল পূজাৰ লগ্ন।মঙলবাৰে নিশা ১২ বাজি ২৪ মিনিটলৈ থাকিব তিথি।সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উলহ-মালহৰে উদযাপন শিৱৰাত্ৰিৰ।

Back To Top