Skip to content

কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস যাব নেকি বিজেপিলৈ


চৰকাৰৰ প্ৰসংশাত পঞ্চমুখ ৰহাৰ বিধায়ক।বিধায়ক হোৱা সাত মাহৰ পিছত হে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পালে শশীকান্ত দাসে।

Back To Top