Skip to content

কুখ্যাত গড় চিকাৰী আব্দুল মতিন ওৰফে কালাৰ সন্ধান লাগে আৰক্ষীক,সন্ধান দিওঁতালৈ দুই লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ অসম আৰক্ষীৰ।


কুখ্যাত গড় চিকাৰী আব্দুল মতিন ওৰফে কালাৰ সন্ধান লাগে আৰক্ষীক।সন্ধান দিওঁতালৈ অসম আৰক্ষীৰ ২ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ।মষ্ট ৱান্টেড গড় চিকাৰী আব্দুল মতিন ওৰফে কালা।ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি দিছে।টুইট যোগে এই ঘোষণা জি পি সিঙৰ।

Back To Top