skip to Main Content

গুৱাহাটীৰ পৰা কোচবিহাৰ অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছত গানজ্জা

  • Assam

ধুবুৰী জিলাৰ তাৰঘাটত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত গুৱাহাটীৰ পৰা কোচবিহাৰ অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছ ত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গানজ্জা। AS15 C2153 নম্বৰ বাছখনত চলিছিল অভিযান। ধুবুৰী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোজি ৰাণী শৰ্মা ৰ নেতৃত্ব ত এই অভিযান। বৰ্তমানো আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত।

Back To Top