Skip to content

গ্ৰাহকসকললৈ সকাহ।হ্ৰাস পালে LPGৰ মূল্য।


গ্ৰাহকসকললৈ কিছু সকাহ।কিয়নো হ্ৰাস পালে LPGৰ মূল্য।বাণিজ্য়ক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য় হ্ৰাস কৰিছে।প্ৰতিটো বাণিজ্য়িক গেছ চিলিণ্ডাৰত ৯১.৫টকাকৈ হ্ৰাস কৰিছে।

Back To Top