skip to Main Content

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিকাশ মৰাণৰ আত্মহত্যা


জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিকাশ মৰাণৰ আত্মহত্যা। নিশা ১১.৩০ মান বজাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ নিজ বাসগৃহত নিজৰ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যাৰ চৰম পন্থা বাচি লয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে৷ এই ঘটনাই এতিয়া সচকিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলক৷

Back To Top