skip to Main Content

নাকচ হৈছে শুনানীৰ অন্তত ৰাজকন্যাই লাভ কৰা জামিন

  • Assam


ৰাজকন্যাৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰি পক্ষৰ আৱেদন। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছদিনাই ৰাজকন্যাই পোৱা জামিন নাকচ। কামৰূপৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰে ৰাজকন্যাৰ জামিন। গোচৰটোত জামিন পোৱা বাবে আন এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাজকন্যা। নাকচ হৈছে শুনানীৰ অন্তত ৰাজকন্যাই লাভ কৰা জামিন।

Back To Top