skip to Main Content

নিমাতি ঘাটৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ ওপৰত অজিত কুমাৰ ভূঞা‌ৰ মন্তব্য।

  • Assam


নিমাতী ঘাটৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত বিজেপি চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ তথা আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞা‌ৰ।

Back To Top