skip to Main Content

প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণ


তিতাবৰত প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণ। নগৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰকাণ্ড গছ পৰি বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়ত। তিতাবৰ পৰা যোৰহাট সংযোগী গড় আলিৰো পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। সমগ্র তিতাবৰতে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top