Skip to content

মহানগৰীত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড।মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড


মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড।জুঁইত ভস্মীভূত কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সা-সামগ্ৰী।কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুঁই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়।ছৰ্ট-ছাৰ্কিটৰ ফলত জুই লগাৰ সন্দেহ।

Back To Top