Skip to content

ৰাজ্যৰ ভুৱা এনকাউন্টাৰৰ তথ্য নাই চৰকাৰৰ হাতত


ৰাজ্যৰ ভুৱা এনকাউন্টাৰৰ তথ্য নাই চৰকাৰৰ হাতত।উচ্চ নায়ালয়ত শপতনামা দাখিলত ব্যৰ্থ।১০দিনৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চ নায়ালয়ে।অতিৰিক্ত সময় বিচাৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আবেদন নায়ালয়ত।

Back To Top