skip to Main Content

আকাশবাণীৰ বাতৰি পৰিৱেশক অৱন বৰপূজাৰীৰ দেহাৱসান।


আকাশবাণীৰ এসময়ৰ জনপ্ৰিয় বাতৰি পৰিৱেশক অৱন বৰপূজাৰী আৰু নাই।৮২ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বৰপূজাৰীৰ।গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমত মৃত্যু হয় বৰপূজাৰীৰ।গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তিৰ বাসিন্দা আছিল বৰপূজাৰী।

Back To Top