skip to Main Content

কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ

শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন শ্ৰেণীকোঠা মুকলি মনীষ চিচোদিয়াৰ। ২২০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথম দলক আদৰণি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ।

Back To Top