Skip to content

তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আশীষ মিশ্ৰক

আশীষ মিশ্ৰক তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। খেৰীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আশীষ মিশ্ৰক। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মন্ত্ৰী পুত্ৰ আশীষক। প্ৰতিবাদী কৃষকক গাড়ীৰে মহতিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ আশীষ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে।

Back To Top