skip to Main Content

নতুন দল গঠন কৰিব অমৰিন্দৰ সিঙে

কংগ্ৰেছ নেতা তথা পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙে শীঘ্ৰেই তেওঁৰ নতুন দল ঘোষণা কৰিব।কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছতে নতুন পদক্ষেপ সিঙৰ।২০২২ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গঠন কৰিব দল।পঞ্জাৱত বিজেপিৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিব আসনৰ।

Back To Top