skip to Main Content

মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড

পত্নীক হত্যা কৰি এঘৰৰ পাকঘৰত লুকুৱাই থ’লে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টটেণ্টে।এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত।পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ এঘৰৰ পাকঘৰত উদ্ধাৰ আণ্টিমা গুপ্তা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ।স্বামী সন্তোষ গুপ্তাই পৰিকল্পিত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ।

Back To Top