Skip to content

মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাত্ পৱনসিং ঘাটোৱাৰৰ

দুলীয়াজানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাত্‍ পৱনসিং ঘাটোৱাৰৰ।জালনীক্লাৱত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাত্‍ কৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনে।পৱনসিং ঘাটোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাত্‍ কৰাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ সময়ত আছিল কেইবাগৰাকীও বিজেপি বিধায়ক।

Back To Top