skip to Main Content

মুখ্যমন্ত্ৰীক APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সকীয়নি


মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সকীয়নি ।ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়।

Back To Top