skip to Main Content

ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ মনজিৎ মহন্তৰ সংবাদমেল।


ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ মনজিৎ মহন্তৰ সংবাদমেল কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ ওপৰত সংবাদমেল সম্বোধন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ মনজিৎ মহন্তৰ।

Back To Top