skip to Main Content

বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শিৱ থাপা


অসমৰ সফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰ শিৱ থাপাই আইবা বিশ্ব বক্সিঙ ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰবেশ কৰিছে। ছাৰ্বিয়াৰ ৰাজধানী বেলগ্ৰেডত অনুষ্ঠিত আইবা পুৰুষ বক্সিঙৰ ৬৪ কেজি শাখাত সোমবাৰে নিশা শিৱ থাপাই ফ্ৰান্সৰ শক্তিশালী প্ৰতিপক্ষ লওন্স হামৰাওইক ৪-১ পইণ্টত পৰাস্ত কৰে।

Back To Top